top of page

הכל פתוח – על מענקי פיתוח לתסריטים עלילתיים

הקטע הבא מוקדש לכל מי שתשו פרקי ידיו מהקלדה ומחיקה נמרצות במקלדת הביתית. לכל המתרוצצים בעיר או בכפר, בעיניים טרוטות, כורכים במרץ הגשות שלא עולות על 20 עמודים, לכל ה'חוגגים' את הדד-ליין להגשה לפיתוח של "קרן הקולנוע הישראלי" שקורה מחר ה-15/4/2015. עבורכם, משכתבי הסינופסיס האובססיביים, החלטתי לנסות ולאסוף קצת מידע חיוני שישפוך אור על תופעת המענקים בארצנו. מדגישה כי הכוונה לסרטי עלילה באורך מלא! לא תיעודי, לא דרמות, לא קצרים. תוכלו למצוא כאן שאלות ותשובות עם שלושת הקרנות המעניקות פיתוח לעלילתי, ובימאיות-תסריטאיות ששיתפו על תחילת הדרך וקבלת המענק.

למעבר למאמר לחץ על התמונה

תיוגים:

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page