צל איננו היעדר של אור - על הדימוי כתצפית בסרטיו של וימוקטי ג'ייאסונדרה

June 1, 2016

 
על כוחו של הקולנוע לברוא יש מאין ובד בבד לספר את אותו הסיפור פעם אחר פעם, על נביעתו מתוך האור (במובן הטכני ביותר) והישארותו בחושך, בצל (במובן המופשט ביותר).
 
Please reload

Featured Posts

נשלחתי למשימה להביא בני אדם – שיחה עם אורית אזולאי

February 23, 2017

1/9
Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

© 2020 Elinor Nechemya.